کیف ابزار فیبرنوری مخصوصFTTH

کیف ابزار  فیبرنوری مخصوص کارتکنسین

فیبرنوری شامل ۱۶ قطعه ابزار کاربردی مختلف زیرمیباشد:

 1. قلم نوری
 2. کاترفیبرنوری
 3. پاورمتر نوری(OPTICAL POWER)
 4. استریپر۳کاره با قابلیت روکش برداری ۲mm, 900mm, 250mm
 5. استریپر کابل دراپ
 6. ظرف محتوی الکل فشاری
 7. شابلون(Fast connector)
 8. دوربر کابل
 9. تمیزکننده کانکنور
 10. تمیزکننده آدابتور
 11. قیچی
 12. سیم چین
 13. دم باریک
 14. انبر دست۱۵٫
 15. پیچ گوشتی
 1. انبر دست۱۵٫
 2. پیچ گوشتی